INVISIBLES


 

Un projecte educatiu d’innovació i transformació social.


Persones refugiades, asilades, expatriades, deportades o migrades, i especialistes que treballen per afavorir la seva arribada així com integració a la societat catalana, expliquen les seves experiències des de Barcelona.

Amb diferents plataformes connectem audiències diverses per conèixer millor les persones, les causes i les conseqüències del fluxos migratoris.Living Lab Barcelona

Un laboratori vivent és un concepte de recerca. Un ecosistema d’innovació oberta centrat en l’usuari, integrant processos d’investigació i comunicació en un determinat context.Comunitari

Invisibles és un projecte sense ànim de lucre impulsat de forma comunitària i transversal, amb persones de perfils diferents. Pots aprendre, participar i contribuir en els continguts i activitats que desenvolupem. 
Català - Español - English - Slovenski - العربية

Projecte social educatiu i multimèdia, que consta de càpsules documentals i reportatges, exposicions de fotografies, organització de debats, tallers educatius i altres activitats socio-culturals al voltant dels refugiats i les migracions a Barcelona. Especialistes, entitats i professionals amb una extensa experiència que treballen amb aquestes persones dia a dia a la ciutat, ens expliquen i mostren aquesta problemàtica, contrastant informacions sobre la crisi de refugiats a Europa.
 
CRÈDITS / CRÉDITOS / CREDITS / KREDITI / ائتمانات"

Amb la participació de / Con la participación de / With the participation of
MOHAMAD BITARI
BAKRI BOUCHI
MIREILLE AL-FARAH
AHMED GALAI
NÚRIA CAMPANERA


Director, Guionista, Editor, Productor / Director, Writer, Editor, Producer
XAVIER SATORRA


Realitzador, Productor / Realizador, Productor / Camera Operator, Producer
OSCAR DHOOGE


Realitzador / Realizador / Camera Operator
SOPHIE KÖHLER
ANNA ACHON


Editor
EDUARD PICÓ


Grafismes / Grafismos / Motion Graphics
JOAQUÍN JORDÁN


Música original / Music Composed by
CARLOS FRAILE
GANI MIRZO


Muntatge musical / Montaje musical / Music Editing
CARLOS FRAILE


Tècnics d’immigració / Técnicos de inmigración / Immigration Specialists
JORDI FERNÁNDEZ
ROMINA FICCA


Traducció Àrab / Treaducción Árabe / Arabic Translation
MIREILLE AL-FARAH


Agraïments / Agradecimientos / Acknowledgment

Oratori Sant Felip Neri - FERRAN COLÀS
LaFede.cat Organitzacions per a la Justícia Global - GEMMA GARCÍA
Universitat de Barcelona
ORIOL VENDRELL
XAVIER VÁZQUEZ
ENRIC RECODER


Fonts d’informació / Fuentes de información / Information sources

SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute
CENTRE DELÀS - Estudis per la Pau
CCAR - Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
ACNUR - Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
CIDOB - Barcelona Center for International Affairs
Amnistia Internacional Catalunya


Arxiu / Archivo / Archive

Archive.org
European Refugee Effort
Al Jazeraa - Tunisia Protests
Albab
Saa
Abkhazian Network News Agency


Música / Music

GANI MIRZO
Ziryab (Roni, 1999) / Bîranîn (Totîco, 2002)© Copyright
BEN SOUND
Tomorrow - Royalty Free Music from Ben Sound
RACCON UNIFORMS
Come Home - Royalty Free Music from Conor Foran
ERIC TAYLOR
Ancient Civilization - Creative Commons Reconeixement 3.0
Internacional