COLLABORATIVE PROJECTS

We love working and developing new multidisciplinary projects that require collaboration with other people and organizations.
In a technological society with constant disruptive changes it is imperative to add multiple points of view to continue innovating every day.


uHelp Mobile App

uHelp aims to meet the challenge of social sustainability by providing members of different communities a mobile platform to help them find in a smart and efficient way the social services and personal support they require in a competitive and global society.
uHelp seeks to address several challenges, such as, increase social cohesion, integration and quality of life through a technological solution that unifies mobile technologies with Artificial Intelligence to create, maintain, and develop, sustainable social networks.

uHelp website

Educació - Present i Futur

Ments Globals és una plataforma educativa amb un extens repositori d’eines de comunicació digitals per facilitar l’accés i ús a noves formes de comunicar en un món complex i en constant transformació.
El projecte està validat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i publicat a la XTEC.
Les societats del coneixement demanden noves formes de comunicació més dinàmiques i disruptives. L’Educació està experimentant canvis ràpids i paradigmàtics per adaptar-se a aquestes necessitats com indica UNESCO Educació Post 2015.

Ments Globals web

Invisibles - Projecte Social Educatiu

Projecte educatiu d’innovació i transformació social per sensibilitzar la ciutadania sobre la pitjor crisi humanitària des de la 2ª Guerra Mundial. Persones refugiades, asilades, expatriades, deportades o immigrades, i especialistes que treballen per afavorir la seva arribada així com integració a la societat catalana, expliquen les seves experiències des de Barcelona.
Amb diferents plataformes connectem audiències diverses per conèixer millor les persones, les causes i les conseqüències del fluxos migratoris.

Invisibles web

Un Futur Artificial (Projecte en desenvolupament)

La Intel·ligència Artifcial fa dècades que s’aplica a la nostra societat tot i que moltes vegades no en siguem conscients. En els darrers anys l’auge que està tenint amb l’augment exponencial de capacitat computacional, la proliferació de l’anomenat Deep Learning (aprenentatge profund) i la constant optimització dels algorismes emprats ha provocat tota una sèrie de reaccions contraposades, destacant la necessitat de regular la IA pel bé comú, davant el temor real que pugui esdevenir contraproduent per la humanitat.

Vídeo Teaser