Les noves tecnologies, i la intel·ligència artificial en particular, estan canviant de forma dràstica la naturalesa dels processos creatius. Els ordinadors exerceixen papers molt significatius en processos creadors com la música, l’arquitectura, les belles arts i la ciència.

No obstant això, creiem que hem d’aspirar a relacions més ambicioses entre ordinadors i creativitat. En lloc de considerar l’ordinador com a eina d’ajuda als creadors humans, podríem veure’l com una entitat creativa en si mateixa. Aquest punt de vista ha donat lloc a un nou subcamp de la intel·ligència artificial dit creativitat computacional. Una nova tendència democratitzadora de la creativitat, que consisteix a assistir i augmentar la creativitat humana.