BACK TO THE FUTURE 1.0

‘Bach to the future’ is a proposal for interdisciplinary contemporary creation, music, theatre and technology, which will reflect on humanity and Western society, using artificial intelligence in its creative process and as an art form.

This artistic discourse will be developed hand in hand with the two main elements of the garment. On the one hand, the figure of Johann Sebastian Bach, an essential composer of the 18th century, represents art and humanity, the ego and transcendence, family and society, mourning and mystical belief. On the other hand, the work of sound and visual creation developed with artificial intelligence, which will act as a counterpoint for all the fundamental reflections on humanity: communication and language, creation and art, cruelty and kindness, sexuality and definition of gender.

A project by Cia. RAU and Lo Desconcert with the artists Carles MarigóSara CubarsiJaume Sangrà and Estel·la Franquesa. Produced by the Bachcelona Festival. In collaboration with ARTIFICIA, together with Mark d’Inverno, professor of Computational Science, and Matthew Yee-King, academic in the department of computing, from Goldsmiths, University of London. Supported by Barcelona Music Lab.

The event will premiere at the Joan Miró Foundation, a unique location in Barcelona, during the Barcelona Grec Festival.

WEDNESDAY, JULY 6. 9:30 P.M.
FUNDACIÓ JOAN MIRÓ (PATI NORD)

www.artificia.pro/events/bachcelona


BACK TO THE FUTURE 1.0

‘Bach to the future’ és una proposta de creació contemporània interdisciplinària, de música, teatre i tecnologia, que reflexionarà sobre la humanitat i la societat occidental, utilitzant la intel·ligència artificial en el seu procés creatiu i com a forma d’art.

Aquest discurs artístic es desenvoluparà de la mà dels dos elements principals de la peça. Per una banda, la figura de Johann Sebastian Bach, compositor essencial del segle XVIII, que representa l’art i la humanitat, l’ego i la transcendència, la família i la societat, el dol i la creença mística. Per altra banda, el treball de creació sonora i visual desenvolupat amb la intel·ligència artificial, que farà de contrapunt per totes les reflexions fonamentals sobre la humanitat: comunicació i llengua, creació i art, crueltat i bondat, sexualitat i definició de gènere.

Un projecte de Cia. RAU i Lo Desconcert amb els artistes Carles Marigó, Sara Cubarsi, Jaume Sangrà i Estel·la Franquesa. Produït pel Festival Bachcelona. En col·laboració amb ARTIFÍCIA, juntament amb Mark d’Inverno, professor de ciència computacional, i Matthew Yee-King, acadèmic al departament de computació de Goldsmiths, University of London. Amb el suport de Barcelona Music Lab.

L’esdeveniment s’estrenarà a la Fundació Joan Miró, una localització única de Barcelona, durant el Festival Grec de Barcelona.

DIMECRES 6 DE JULIOL 21.30 H

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ (PATI NORD)

www.artificia.pro/ca/events/bachcelona


BACK TO THE FUTURE 1.0

‘Bach to the future’ es una propuesta de creación contemporánea interdisciplinaria, de música, teatro y tecnología, que reflexionará sobre la humanidad y la sociedad occidental, utilizando la inteligencia artificial en su proceso creativo y como forma de arte.

Este discurso artístico se desarrollará de la mano de los dos elementos principales de la prenda. Por un lado, la figura de Johann Sebastian Bach, compositor esencial del siglo XVIII, que representa el arte y la humanidad, el ego y la trascendencia, la familia y la sociedad, el luto y la creencia mística. Por otra parte, el trabajo de creación sonora y visual desarrollado con la inteligencia artificial, que hará de contrapunto por todas las reflexiones fundamentales sobre la humanidad: comunicación y lengua, creación y arte, crueldad y bondad, sexualidad y definición de género.

Un proyecto de Cía. RAU y Lo Desconcert con los artistas Carles Marigó, Sara Cubarsi, Jaume Sangrà y Estel·la Franquesa. Producido por el Festival Bachcelona. En colaboración con ARTIFICIA, junto con Mark de Inverno, profesor de ciencia computacional, y Matthew Yee-King, académico en el departamento de computación de Goldsmiths, University of London. Con el soporte de Barcelona Music Lab.

El evento se estrenará en la Fundación Joan Miró, una localización única de Barcelona, durante el Festival Grec de Barcelona.

MIÉRCOLES 6 DE JULIO 21.30 H

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ (PATI NORD)

www.artificia.pro/es/events/bachcelona