Una proposta de sensibilització per a la sostenibilitat del planeta adreçada a adolescents

Taller educatiu gamificat realotzat per a la Fundació Catalunya Pedrera   (2016)

 

Destinataris:
Grup de 15 adolescents, d’entre 12 i 16 anys, participants en el Programa d’Acompanyament Educatiu que es realitza setmanalment en horari extraescolar a l’espaiSocial Barcelona – Prosperitat.

 

Context:
L’activitat es realitzarà en el marc del taller lúdic-formatiu de dinàmica quinzenal, que complementa l’oferta de suport educatiu del Programa. A través d’aquest taller es vol fomentar la creativitat, l’ús de tecnologies innovadores i una actitud d’emprenedoria social entre els participants.
Mitjançant la formació d’equips de treball, els nois i noies es proposa que duguin a terme un projecte al llarg del trimestre que acaben donant a conèixer a la seva comunitat propera.

 

Objectius:
Treballar en equip, fomentant la diversitat, el diàleg i la resolució conjunta de reptes.
Conèixer i aplicar tècniques creatives
Estimular la iniciativa l’actitud emprenedora
Resoldre problemes reals i propers de la societat
Aprendre a interessar-nos pel que passa en el nostre entorn, qüestionar-nos, voler saber més de forma autònoma
Incentivar la participació activa i col·laborativa en el grup
Expressar les nostres idees, tant oralment com utilitzant el llenguatge audiovisual

 

Metodologia:
Rol playing, incorporant elements de gamificació.
Situarem als adolescents en una història en la que seran els protagonistes i que els plantejarà un repte a resoldre. Per a fer-ho, hauran de posar en pràctica habilitats i actituds de:

Generació d’idees
Inicialment davant la proposta es faran dos grups on mitjançant el treball en equip, els nois i noies hauran de fer una pluja d’idees per començar a trobar causes i solucions del problema plantejat. Amb això volem despertar la curiositat i motivació per un tema del qual en tenen poc coneixement, però que està molt present en el dia a dia. La finalitat és que analitzin les necessitats que hi poden haver i quines possibles solucions innovadores es podrien aplicar.

Treball en equip
Responsabilitats individuals i compartides. Definició de tasques a desenvolupar entre els membres de l’equip. Fomentar el diàleg i la col·laboració.

Aplicació pràctica dels aprenentatges
Aportar una visió activa per enfrontar qualsevol projecte. Reflexionar sobre els pros i els contres de la idea que es vol desenvolupar per avaluar la seva incidència en l’entorn.

Comunicació
Importància de com presentar un projecte en públic (o a una futura empresa o administració pública) per tal de que cada alumne treballi les parts de la comunicació que més necessita reforçar. Es treballarà amb Eines digitals que els nois i noies no coneixen, que serveixen per fer més interessant la presentació i difusió d’un projecte.

 

Descripció de l’activitat:
El canvi climàtic és un tema que està vigent en la societat d’avui dia, però que, en certs col·lectius, en passa desapercebut. Degut a la importància de fer-ne conscient a la població i coincidint amb la Convenció pel Canvi Climàtic COP21, ens ha semblat adient proposar aquest tema com a línia principal de treball.
Els joves hauran de fer recerca d’informació sobre el Canvi Climàtic i les seves repercussions, per tal de conscienciar-se sobre els reptes i els possibles problemes que aquest planteja, alhora que realitzaran propostes de millora per resoldre’ls, proposant tant accions locals com globals.
Els resultats finals es faran visibles a través d’una creació audiovisual creada pels nois i noies, on aplicaran competències i habilitats per a transmetre missatges en format audiovisual fent ús de diverses eines digitals de comunicació, facilitades i acompanyades des de l’equip del projecte Ments Globals.