Català – Español – English – Slovenski – العربية

 

 

 

 

 

CRÈDITS / CRÉDITOS / CREDITS / KREDITI / ائتمانات

Amb la participació de / Con la participación de / With the participation of
MOHAMAD BITARI
BAKRI BOUCHI
MIREILLE AL-FARAH
AHMED GALAI
NÚRIA CAMPANERA

Director, Guionista, Editor, Productor / Director, Writer, Editor, Producer
XAVIER SATORRA

Realitzador, Productor / Realizador, Productor / Camera Operator, Producer
OSCAR DHOOGE

Realitzador / Realizador / Camera Operator
SOPHIE KÖHLER
ANNA ACHON

Editor
EDUARD PICÓ

Grafismes / Grafismos / Motion Graphics
JOAQUÍN JORDÁN

Música original / Music Composed by
CARLOS FRAILE
GANI MIRZO

Muntatge musical / Montaje musical / Music Editing
CARLOS FRAILE

Tècnics d’immigració / Técnicos de inmigración / Immigration Specialists
JORDI FERNÁNDEZ
ROMINA FICCA

Traducció Àrab / Treaducción Árabe / Arabic Translation
MIREILLE AL-FARAH

Agraïments / Agradecimientos / Acknowledgment

Oratori Sant Felip Neri – FERRAN COLÀS
LaFede.cat Organitzacions per a la Justícia Global – GEMMA GARCÍA
Universitat de Barcelona
ORIOL VENDRELL
XAVIER VÁZQUEZ
ENRIC RECODER

Fonts d’informació / Fuentes de información / Information sources

SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute
CENTRE DELÀS – Estudis per la Pau
CCAR – Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
ACNUR – Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
CIDOB – Barcelona Center for International Affairs
Amnistia Internacional Catalunya

Arxiu / Archivo / Archive

Archive.org
European Refugee Effort
Al Jazeraa – Tunisia Protests
Albab
Saa
Abkhazian Network News Agency

Música / Music

GANI MIRZO
Ziryab (Roni, 1999) / Bîranîn (Totîco, 2002)© Copyright
BEN SOUND
Tomorrow – Royalty Free Music from Ben Sound
RACCON UNIFORMS
Come Home – Royalty Free Music from Conor Foran
ERIC TAYLOR
Ancient Civilization – Creative Commons Reconeixement 3.0 Internacional