Les xarxes socials i Internet ens fan més narcisistes, però es pot invertir aquesta tendència?
És el moment de convertir els mitjans socials en una eina terapèutica, al servei del públic i de la societat. L’anàlisi del comportament en línia és important no només per personalitzar continguts multimèdia i per publicar anuncis més rellevants, sinó també per educar els consumidors.

Els nivells de narcisisme han anat augmentant durant dècades. Aquest increment però, s’ha vist potenciat des de l’aparició de xarxes socials i l’ús massiu de dispositius mòbils connectats a Internet. Al mateix temps, s’ha produït una forta disminució dels nivells d’altruisme i empatia a la societat.

Ja hem vist exemples beneficiosos per a la utilitat social de grans quantitats de dades (Big Data), des de la predicció d’epidèmies fins al diagnòstic del càncer. També es podria fer per examinar l’augment del narcisisme i les seves repercussions. Això es podria fer tant a nivell individual com a nivell de població. Creant algorismes que es podrien incorporar a Facebook, Twitter i Instagram per alertar als usuaris sobre el seu egocentrisme creixent, l’autopromoció excessiva, l’amor propi patològic i, fins i tot, alertar quan una població sencera podria córrer el risc d’estar massa obsessionada per ell mateixa. O és massa tard?

Per a més informació o demanar un projecte personalitzat contacteu:

info@equipocafeina.net


Las redes sociales e Internet nos hacen más narcisistas, pero se puede invertir esta tendencia?
Es el momento de convertir los medios sociales en una herramienta terapéutica, al servicio del público y de la sociedad. El análisis del comportamiento en línea es importante no sólo para personalizar contenidos multimedia y para publicar anuncios más relevantes, sino también para educar a los consumidores.

Los niveles de narcisismo han ido aumentando durante décadas. Este incremento embargo, se ha visto potenciado desde la aparición de redes sociales y el uso masivo de dispositivos móviles conectados a Internet. Al mismo tiempo, se ha producido una fuerte disminución de los niveles de altruismo y empatía a la sociedad.

Ya hemos visto ejemplos beneficiosos para la utilidad social de grandes cantidades de datos (Big Data), desde la predicción de epidemias hasta el diagnóstico del cáncer. También se podría hacer para examinar el aumento del narcisismo y sus repercusiones. Esto se podría hacer tanto a nivel individual como a nivel de población. Creando algoritmos que se podrían incorporar en Facebook, Twitter e Instagram para alertar a los usuarios sobre su egocentrismo creciente, la autopromoción excesiva, el amor propio patológico y, incluso, alertar cuando una población entera podría correr el riesgo de estar demasiado obsesionada por él mismo. O es demasiado tarde?

Para más información o pedir un proyecto personalizado contacte:

info@equipocafeina.net