Privacitat, protecció de dades i ciberseguretat a l’era de la intel·ligència artificial
Aquest projecte té per objectiu crear coneixement i debat al voltant de tres eixos fonamentals en les nostres vides cada dia més digitals. L’estat actual de l’ús de les dades personals i la nostra privacitat; l’auge de la intel·ligència artificial i la ciberseguretat a internet.
Proposant accions positives i factibles per a la ciutadania, mostrant-los que hi ha alternatives a les actuals pràctiques abusives tant d’empreses com de governs i d’altres actors. Explicar de forma divulgativa tot l’ecosistema d’explotació de les nostres dades personals i comunicar que res està tancat ni es definitiu.
Donar a conèixer com l’ús de la intel·ligència artificial pot ser molt beneficiosa, i alhora perjudicial.
Sensibilitzar sobre l’auge dels cibercrims en un entorn cada vegada més global i digital on cadascú de nosaltres pot veure compromesa la seva privacitat.
Per a més informació o demanar un projecte personalitzat contacteu:
info@equipocafeina.net

Privacidad, protección de datos y ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial
Este proyecto tiene por objetivo crear conocimiento y debate en torno a tres ejes fundamentales en nuestras vidas cada día más digitales. El estado actual del uso de los datos personales y nuestra privacidad; el auge de la inteligencia artificial y la ciberseguridad en internet.
Proponiendo acciones positivas y factibles para la ciudadanía, mostrándoles que hay alternativas a las actuales prácticas abusivas tanto de empresas como de gobiernos y otros actores. Explicar de forma divulgativa todo el ecosistema de explotación de nuestros datos personales y comunicar que nada está cerrado ni es definitivo.
Dar a conocer como el uso de la inteligencia artificial puede ser muy beneficiosa, al tiempo perjudicial.
Sensibilizar sobre el auge de los cibercrimen en un entorno cada vez más global y digital donde cada uno de nosotros puede ver comprometida su privacidad.
Para más información o pedir un proyecto personalizado contacte:
info@equipocafeina.net