[ En desenvolupament]

El cervell humà és la ‘tecnologia’ més complexa que coneixem, de moment…

La Intel·ligència Artificial fa dècades que s’aplica a la nostra societat tot i que moltes vegades no en siguem conscients. En els darrers anys l’auge que està tenint amb l’augment exponencial de capacitat computacional, la proliferació del Machine Learning i el Deep Learning, i la constant optimització dels algorismes emprats ha provocat tota una sèrie de reaccions contraposades, destacant la necessitat de regular la IA pel bé comú, davant el temor real que pugui esdevenir contraproduent per la humanitat.

Davant aquesta preocupació internacional, reconegudes personalitats com Bill Gates, Stephen Hawking o Elon Musk i corporacions tecnològiques com Microsoft, Google, Amazon o IBM, s’han posicionat a favor d’establir codis de conducta.

A Catalunya, amb posterioritat al B-Debate organitzat per Biocat el 8 de març de 2017, també s’ha consensuat la “Declaració de Barcelona per a l’adequat desenvolupament i utilització de la intel·ligència artificial a Europa”, que pretén servir de guia per al progrés de la intel·ligència artifcial.